Trang chủ Trang chủ

Các bộ tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

10/02/2023
- Ngày 09/01/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 56/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn nhân viên y tế trường học về chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non (có tài liệu hướng dẫn kèm theo). - Ngày 30/12/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 4709/QĐ-BGDĐT về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện nội dung quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền vui chơi giải trí của trẻ em trong cơ sở giáo dục phổ thông - Ngày 14/12/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 4214/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn Công tác xã hội trong phòng ngừa lao động trẻ em thông qua trường học; Quyết định số 4215/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Sổ tay thực hành công tác xã hội trong trường học; Quyết định số 4216/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ:

Văn bản mới

Thư viện ảnh

Tin video