Trang chủ Tin tức

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHẨU TRANG PHÒNG CHỐNG COVIDS 19 TẠI NƠI CÔNG CỘNG

17/09/2022
Thông báo quyết định của bộ y tế hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống covids 19 tại nơi công cộng...

C:\Users\Admin\Downloads\1.1.jpgC:\Users\Admin\Downloads\2.1.jpgC:\Users\Admin\Downloads\3.1.jpgC:\Users\Admin\Downloads\4.jpgC:\Users\Admin\Downloads\bbc17c22921656480f074.jpgC:\Users\Admin\Downloads\2436c1d52fe1ebbfb2f01.jpgC:\Users\Admin\Downloads\996f7d8c93b857e60ea92.jpgC:\Users\Admin\Downloads\f5730d90e3a427fa7eb53.jpg

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ:

Văn bản mới

Thư viện ảnh

Tin video