Trang chủ Trang chủ

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023

10/10/2022

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC

Ngày 8/10/2022 trường THCS Nguyễn Quý Đức đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023.

Hội nghị cán bộ, viên chức trường THCS Nguyễn Quý Đức là hội nghị phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2022-2023; thông qua hội nghị, phát động trong Cán bộ, viên chức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Hội nghị cán bộ, viên chức (CB-VC) là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của tổ chuyên môn; tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị CB-VC năm học 2021-2022; Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, trong sạch, vững mạnh.
Với tầm quan trọng của Hội nghị, toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đã thể hiện sự nghiêm túc, tập trung cao độ trong suốt quá trình diễn ra chương trình hội nghị.
Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Xuân - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB -VC năm học 2021-2022, nội dung báo cáo ghi nhận những thành tích đạt được và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn của toàn thể CB-VC để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển; trình bày Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023. Trong phương hướng thực hiện Nghị quyết, đồng chí có nêu rõ đặc điểm tình hình nhà trường, chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường trong năm học này. CB-GV-NV nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023 : Đại diện tổ KHXH trình bày tham luận “Biện pháp nâng cao chất lượng thi vào 10”, Đại diện tổ KHTN  với tham luận “Biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng thi HSG”, Tổ Năng khiếu với tham luận “Nâng cao nề nếp, ý thức kỉ luật của HS trong công tác Đội”.

Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu ý kiến, giải trình và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2022-2023.

Cũng trong hội nghị, Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - 2023. 
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022 - 2023 của trường THCS Nguyễn Quý Đức đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh.

D:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\ccd147bd61aca6f2ffbd34.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\c69b89f3afe268bc31f335.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\bed0861ba00a67543e1b13.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\aa6a238d059cc2c29b8d6.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\a69425b703a6c4f89db722.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\785165b243a384fdddb27.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\87fd4c096a18ad46f4093.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\85a392bcb4ad73f32abc23.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\71a58054a645611b38544.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\49f3c3ace5bd22e37bac37.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\08fa44f662e7a5b9fcf627.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\6b1ec939ef282876713921.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\06f19dc4bbd57c8b25c418.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\2cd3fcf9dae81db644f920.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\ec5e9205b414734a2a0538.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\e9ea68384e298977d03811.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\de83876ea17f66213f6e5.jpgD:\Phần mềm\Website\2022-2023\8-10-Hội nghị CBCCVC\E. Biển [10-10-2022 08_16]\d606ed3ecb2f0c71553e17.jpg

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ:

Văn bản mới

Thư viện ảnh

Tin video